projektpraca.eu

 Administratora Sieci

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dodano: 15 lutego 2021
  • Ważna do: 26 lutego 2021

Opis stanowiska pracy

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko

 Administratora Sieci

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV),
  • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26 .02.2021

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr (pok. 104)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  1. Żeromskiego 5

25-406 Kielce

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wymagania

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Wykształcenie wyższe (informatyczne, telekomunikacja lub pokrewne).

2.Wiedza z zakresu obsługi i działania protokołów sieciowych takich jak TCP/IP, UDP, DNS, SMTP, HTTP/S etc.

3.Konfiguracja urządzeń sieciowych oraz zarządzania nimi przez CLI (switche, routery, firewalle).

4.Zarządzanie i konfiguracja połączeń VPN.

5.Znajomość rozwiązań do monitorowania systemów i urządzeń oraz analizy logów (np. Splunk, Zabbix, SNMP, Syslog).

6.Dodatkowe atuty: doświadczenie w pracy / ukończone szkolenia: Juniper, Cisco, PaloAlto, Splunk, Zenos, VSphare, Nessus, FortiGate.

7.Doświadczenie ? minimum 3 lata w pracy na podobnym stanowisku.

 

Dodatkowym atutem będą :

zdolności analityczne, zdolność do prawidłowego rozumienia sytuacji problemowej, systematyczność i dobra organizacja pracy pod presją czasu, zaangażowanie i samodzielność w działaniu, gotowość do nauki nowych technologii IT, komunikatywność i umiejętność współpracy oraz przekazywania informacji zwrotnej, nienaganna kultura osobista. 

Podobne oferty