projektpraca.eu
 

Regulamin korzystania z portalu projektpraca.eu

Regulamin

 1. Wydawcą portalu projektpraca.eu jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” Spółka Akcyjna  (zwane dalej "Radio Kielce" S.A.) z siedziba w Kielcach, ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000124925, NIP: 657-02-35-795, REGON: 290396875. Wysokość kapitału zakładowego 823 300 PLN: pokryty gotówką 278 300 PLN, wkładem niepieniężnym 545 000 PLN.

 2. Portal projektpraca.eu powstał w 2010 roku jako rozszerzenie audycji Polskiego Radia Kielce "Radiowa Giełda Pracy".

 3. Celem portalu projektpraca.eu jest bezpłatna prezentacja aktualnych ofert zatrudnienia głównie z terenu woj. świętokrzyskiego oraz innych regionów.

 4. Korzystanie z portalu projektpraca.eu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika zasad i warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

 5.  Regulamin korzystania z portalu projektpraca.eu obowiązuje od momentu jego publikacji na stronie projektpraca.eu

 6.  Ogłoszenia rekrutacyjne prezentowane na portalu projektpraca.eu:
  - zamieszczane są przez "Radio Kielce" S.A. na podstawie zleceń od pracodawców którzy wykupili emisję komunikatów o poszukiwaniu pracowników na antenie Polskiego Radia Kielce (pakiet: emisja na antenie + publikacja na projektpraca.eu)
  - mogą zostać zamieszczone samodzielnie przez pracodawców poprzez wypełnienie formularza dostępnego na portalu, pod klawiszem "Dodaj ofertę pracy". W tym przypadku, publikacja ogłoszenia wymaga akceptacji "Radia Kielce" S.A. Maksymalny czas akceptacji ogłoszenia to 24 godziny od chwili wypełnienia formularza przez pracodawcę.

 7. "Radio Kielce" S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie projektpraca.eu

 8. Na portalu projektpraca.eu zabronione jest zamieszczanie w ogłoszeniach rekrutacyjnych treści:
  - niezgodnych z prawem,
  - o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości lub w inny sposób kontrowersyjnych,
  - nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie,
  - stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu,
  - naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe osób lub podmiotów.

 9. Na portalu projektpraca.eu zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych:
  - fikcyjnych,
  - mających na celu wyłudzenie danych osobowych,
  - mających charakter kryptoreklamy,
  - dotyczących szeroko rozumianego zarabiania w Internecie (klikania w linki lub reklamy, wstawiania komentarzy, itp),
  - dotyczących do marketingu sieciowego MLM (Multi Level Marketing),
  - zachęcających do udziału w różnego rodzaju programach partnerskich.

 10. "Radio Kielce" S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych na stronie projektpraca.eu ogłoszeń.

 11. "Radio Kielce" S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu projektpraca.eu

 12. "Radio Kielce" S.A. zastrzega sobie prawo do:
  - dokonywania korekt w treści ogłoszeń (literówki, proste błędy gramatyczne),
  - wstrzymania publikacji ogłoszenia na umotywowany wniosek internautów, uprawnionych organów lub służb publicznych.

 13. "Radio Kielce" S.A. zaleca by nie pisać tytułu ogłoszenia oraz treści ogłoszenia DUŻYMI LITERAMI oraz by nie używać wykrzykników lub innych ozdobników treści mających na celu zwrócić uwagę Internautów na na dane ogłoszenie.

 14. "Radio Kielce" S.A. zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń, które uważa za nieodpowiednie lub łamiące w jakikolwiek sposób warunki opisane w niniejszym Regulaminie.