projektpraca.eu

 Administratora Aplikacji

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dodano: 04 lutego 2021
  • Ważna do: 26 lutego 2021

Opis stanowiska pracy

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko

 Administratora Aplikacji

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV),
  • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26 .02.2021

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr (pok. 104)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  1. Żeromskiego 5

25-406 Kielce

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wymagania

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

1.Bardzo dobra znajomość języka PHP.

2.Znajomość języka JavaScript.

3.Znajomość języka SQL.

4.Dobra znajomość wzorców projektowych.

5.Znajomość HTML5, CSS3.

6.Znajomość WCAG.

7.Doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji git.

8.Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym czytać dokumentację.

Dodatkowym atutem będą:

zdolności analityczne, zdolność do prawidłowego rozumienia sytuacji problemowej, systematyczność i dobra organizacja pracy pod presją czasu, zaangażowanie i samodzielność w działaniu, gotowość do nauki nowych technologii IT, komunikatywność i umiejętność współpracy oraz przekazywania informacji zwrotnej, nienaganna kultura osobista. 

Podobne oferty