projektpraca.eu

Kosmetyczka

Consultor sp.z o.o.
  • Dodano: 03 stycznia 2019
  • Ważna do: 31 stycznia 2019

Opis stanowiska pracy

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie ?Czas na zmiany! osoby zamieszkujące Województwo Świętokrzyskie, które pozostają bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo), które ukończyły 30 rok życia oraz należą co najmniej do jednej z poniższych kategorii: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie średnie), - osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Wymagania

Głównym celem projektu ?Czas na zmiany? jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Uczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych m.in.: - operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, - kosmetyczka - kucharz - piekarz - spawacz -magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego - monter OZE z obsługą kamery termowizyjnej i uprawnieniami SEP - sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej Po ukończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne trzymiesięczne staże zawodowe . Dodatkowo zapewniamy: pośrednictwo pracy, diagnozę potrzeb, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów. Udział w projekcie jest bezpłatny. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się w Kielcach, ul. Sandomierska 89 oraz na stronie internetowej: www.czasnazmiany.consultor.pl
Podobne oferty