projektpraca.eu

Staż 3 miesięczny płatny 1600zł netto/mc po szkoleniu Magazynier - Logistyk z obsługą wózka jezdniowego

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
  • Dodano: 03 stycznia 2018
  • Ważna do: 10 stycznia 2018

Opis stanowiska pracy

Szanowni Państwo zapraszamy na bezpłatne szkolenie Magazynier - logistyk z obsługa wózka jezdniowego 120 godzin po którym organizujemy 3 miesięczne staże zawodowe płatne 1600zł na rękę/mc Projekt: ?AP-AP świętokrzyski ? Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Szkolenie rozpoczynamy pod koniec miesiąca stycznia. Ilość miejsc ograniczona (ostatnia grupa) Uczestnicy szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie zajęć (przerwa kawowa + obiad), stypendium szkoleniowe ? stawka za 1 godzinę szkolenia wynosi 8,80 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu. Zapisy i informacje: Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. Kielce, ul. Jarońskich 20 tel 791-577-679 adres strony projektu: www.gdp-krakow.pl/projekty/ap-ap-swietokrzyski/

Wymagania

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku 15 ? 29 lat, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu należące do grupy NEET tj. spełniające łącznie 3 warunki: 1) niepracujące, 2) niekształcące się (nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), 3) nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
Podobne oferty