projektpraca.eu

Sprzedawca

Consultor Sp. z o.o.
  • Dodano: 07 listopada 2019
  • Ważna do: 15 listopada 2019

Opis stanowiska pracy

Szkolenie SPRZEDAWCA Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy odbędą płatne trzymiesięczne staże zawodowe.

Dodatkowo zapewniamy: pośrednictwo pracy, diagnozę potrzeb, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wymagania

Zapraszamy osoby zamieszkujące województwo świętokrzyskie, które pozostają bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo), które ukończyły 30 rok życia oraz należą co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne),

- osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Podobne oferty