projektpraca.eu

Pomoc kuchenna-kucharz małej gastronomii - bezpłatne szkolenie + staż, ostatnie wolne miejsca!

Grupa Doradcza Projekt
  • Dodano: 10 stycznia 2020
  • Ważna do: 10 lutego 2020

Opis stanowiska pracy

BEZPŁATNE SZKOLENIA dla osób długotrwale bezrobotnych z województwa świętokrzyskiego!

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. zaprasza osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30+ zamieszkujące województwo świętokrzyskie do udziału w projekcie "RESTART ZAWODOWY".

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE formy wsparcia:

- Indywidualne Poradnictwo Zawodowe

- szkolenie zawodowe POMOC KUCHENNA-KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

- staże zawodowe 3-miesięczne dla Uczestników szkoleń zawodowych

- pośrednictwo pracy

Zapewniamy wsparcie finansowe dla uczestników projektu:

- stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo, szkolenia, staże

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziecie Państwo w REGULAMINIE REKRUTACJI I REALIZACJI dostępnym na stronie http://www.gdp-krakow.pl/nasze-us%C5%82ugi/projekty/projekt-restart-zawodowy.html

Wymagania

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

- są w przedziale wieku: powyżej 30 do 74 roku życia w momencie przystąpienia do projektu (to jest podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)

- są osobami długotrwale bezrobotnymi 

Podobne oferty