projektpraca.eu

Zastępca kanclerza ds. technicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dodano: 26 stycznia 2017
  • Ważna do: 10 lutego 2017

Opis stanowiska pracy

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy kanclerza ds. technicznych Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty: -życiorys (CV); -list motywacyjny; -kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie; -kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; -kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia. Termin składania dokumentów do dnia 10 lutego 2017 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 25 (Dział Kadr). Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych?. W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe (ukończone studia magisterskie) o kierunku budownictwo lub pokrewne; - minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji, przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz remontów; - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i kierowaniu zespołem pracowników w branży budowlanej lub pokrewnej; - praktyczna znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych; - dobra znajomość procesu inwestycyjnego; - praktyczna znajomość pakietu MS Office; - prawo jazdy kat. B. Mile widziane będą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub inne); - ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub organizacji pracy kierowniczej; - znajomość języka obcego (preferowany j. angielski); - doświadczenie w pracy administracji szkoły wyższej; - doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych
Podobne oferty