projektpraca.eu

Spedytor/magazynier

ERONTRANS SP. Z O.O.
 • Dodano: 10 lutego 2020
 • Ważna do: 21 lutego 2020

Opis stanowiska pracy

Twoimi zadaniami będą:

- organizacja dystrybucji towarów drobnicowych na terenie kraju

- współpraca z klientami, partnerami, przewoźnikami

- kontrola płatności i inicjowanie działań windykacyjnych 

- aktywne pozyskiwanie zleceń transportowych

- wsparcie prac magazynowych

- współpraca z pozostałymi działami

Wymagania

Wymagamy od Ciebie:

- umiejętności logicznego i analitycznego myślenia

- praktycznej znajomości obsługi komputera

- UPRAWNIEŃ NA WÓZKI JEZDNIOWE UDT

- umiejętności samodzielnej organizacji pracy i wyznaczania priorytetów

- umiejętności komunikacji i pracy w zespole oraz szybkiego przyswajania informacji

- umiejętności pracy w warunkach presji czasu i odporności na stres

- znajomość lokalnego rynku spedycyjnego będzie dodatkowym atutem

 

Jesteśmy w stanie Ci zaoferować:

- wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i osiąganych wyników

- możliwość dalszego rozwoju w ramach prężnie rozwijającej się organizacji

- stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym

- możliwość szkolenia i uzyskania dodatkowych kwalifikacji

- przyjazną  atmosferę pracy

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESŁANIE CV NA ADRES: kielce@erontrans.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Erontrans SP. Z O.O. 25-419 Kielce ul. Rolna 8

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? dalej: ?RODO? informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z którą można się skontaktować:

 • Pisemnie kierując korespondencję pod adres: ul. Grunwaldzka 64B, 83-000 Pruszcz Gdański
 • Telefonicznie pod nr. tel: +48 58 773 93 00
 • E-mailowo pod adresem: rodo@erontrans.pl

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w zakresie kategorii danych wymaganych art. 22 ? § 1 Kodeksu pracy ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji;
 • na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemu monitoringu wizyjnego);
 • w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie pkt. a ? b powyżej ? na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji.

 

4. Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego złożyła Pani/Pan aplikację.

 

5. Podanie i umożliwienie ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przetwarzania Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w 22? Kodeksu pracy. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie zaś innych danych niż wymagane lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ani też nie będzie powodować wobec Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów:

 • okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, dla potrzeb której dane zostały podane, a w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody także do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo lub podobne stanowisko,
 • okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora.

 

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do przenoszenia danych.

 

8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

 

10. W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (tj. w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22 ? Kodeksu pracy), przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać wyrażoną zgodę możne Pani/Pan poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody ma przetwarzanie dodatkowych danych osobowych.

 

Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie 22? Kodeksu pracy. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? dalej: RODO

Podobne oferty