projektpraca.eu

Specjalisty ds. obsługi środków celowych

Świętokrzyski Park Narodowy
  • Dodano: 06 lutego 2017
  • Ważna do: 20 lutego 2017

Opis stanowiska pracy

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z poszukiwaniem zewnętrznych środków finansowych; Poszukiwanie możliwych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych dla Parku; Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ścisłej współpracy z kierownikami wszystkich komórek organizacyjnych oraz samodzielnymi stanowiskami; Koordynowanie realizacji wniosków o dofinansowanie i przygotowywanie procedur zamówień publicznych związanych z ich realizacją; Nadzór nad realizacją projektów z wykorzystaniem ww. środków finansowych; Rozliczanie dotacji podpisanych umów o dofinansowanie.

Wymagania

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Wykształcenie wyższe; Znajomość procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych; Doświadczenie pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz w realizacji projektów z wykorzystaniem ww. środków finansowych; Prawo jazdy kategorii B. Wymagania dodatkowe: Umiejętność pracy w zespole; Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office; Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; Dobra znajomość języka angielskiego; Dyspozycyjność i odpowiedzialność; Skrupulatność i sumienność; Gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
Podobne oferty