projektpraca.eu

Specjalistka/ty ds. rozliczeń dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS OWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej- Caritas Diecezji Kieleckiej
  • Dodano: 01 lutego 2020
  • Ważna do: 09 lutego 2020

Opis stanowiska pracy

 Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalistka/ty ds. rozliczeń dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS OWES

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy:  Kielce

Główne obowiązki:

Zakres obowiązków specjalisty/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:

1. Praca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na województwie świętokrzyskim - subregion południowy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw społecznych.

2.Monitoring rozliczeń finansowych udzielonego wsparcia finansowego w ramach projektu oraz utrzymywania trwałości dofinansowanych miejsc pracy:Przygotowanie umów na udzielenie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie /zatrudnienie w PES/PS oraz wsparcia pomostowego, Monitorowanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym realizacji wizyt monitoringowych w dofinansowanych PES/PS,

3.Kontrola i weryfikacja rozliczeń dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego Przygotowywanie dokumentów dotyczących wypłaty transz dla PES/PS, Prowadzenie korespondencji z uczestnikami projektu, udzielanie pisemnych odpowiedzi. Monitoring przepływu uczestników ŚOWES związanych z działaniami związanymi z udzielaniem, rozliczeniem  dotacji i wsparcia pomostowego.

więcej szczegółów na stronie www.sowes.pl lub kielce@caritas.pl

Wymagania

 wykształcenia wyższego, doświadczenia w realizacji projektów EFS, znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna, doświadczenia (min. 2 lata) , w tym min. rok na stanowisku związanym z rozwojem ekonomii społecznej/ realizacji projektów unijnych dofinansowanych z EFS, sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,

Podobne oferty

Telemarketer

Eurocallcenter
  • woj. świętokrzyskie
  • 23 lip 2021