projektpraca.eu

Specjalista/y ds. reintegracji społecznej i zawodowej OWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Caritas Diecezji Kieleckiej
  • Dodano: 01 lutego 2020
  • Ważna do: 09 lutego 2020

Opis stanowiska pracy

Główne obowiązki:

Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze. Działania motywacyjne pracowników PS oraz  PES, Pomoc w określeniu rozwoju zawodowego pracowników PES/PS oraz innych Uczestników Projektu, Budowaniu kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów; Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb Uczestników  Projektu; Tworzenie i prowadzenie ścieżek reintegracyjnych w PES/PS, Współpraca z Przedsiębiorcami Społecznymi, Działania aktywizacyjne w placówkach reintegracji społeczno ? zawodowej, Współpraca z placówkami aktywizacji /reintegracji społeczno ? zawodowej, Realizowane wsparcia zgodnie z potrzebami pracowników PS, w tym szczególnie przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem.

więcej szczegółów na stronie www.sowes.pl lub kielce@caritas.pl

Wymagania

wykształcenie wyższe (pożądane w kierunku: psychologicznym, pedagogicznym, praca socjalna); umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; mile widziane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (co najmniej 12 miesięcy). Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami. Umiejętność przygotowania procesu reintegracji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej. umiejętność pracy w zespole; umiejętność budowania planów rozwoju osobistego; empatia; wysoka motywacja do pracy; czynne prawo jazdy kat. B

Podobne oferty