projektpraca.eu

Specjalista ds. zamówień publicznych i kontraktowania wydatków

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Dodano: 07 listopada 2019
 • Ważna do: 07 grudnia 2019

Opis stanowiska pracy

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:

 • przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • opracowywanie istotnych warunków zamówienia publicznego i zaproszeń do składania ofert przy zastosowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • sporządzanie dokumentacji udzielania zamówienia publicznego w zakresie trybu zamówienia, ogłoszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołu postępowania przetargowego,
 • opracowywanie ogłoszeń o wynikach z przeprowadzonych postępowań,
 • prowadzenie rejestrów związanych z realizacją zamówień publicznych,
 • kompletowanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją zamówień,
 • przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

Wymagania

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne atutem będą też ukończenie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Terminy i kontakt:

 • Oferty można składać do dnia: 22 listopada 2019 r.
 • CV prosimy wysłać na adres: zdz@zdz.kielce.pl
 • Więcej informacji, tel. 41 366 47 91 wew. 120

Wymagania dot. oferty

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZDZ w Kielcach

Obowiązek informacyjny

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zdz.kielce.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji bieżących i przyszłych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane do odwołania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Podobne oferty

Psycholog

CRZ
 • woj. świętokrzyskie
 • 22 maj 2020