projektpraca.eu

Specjalista ds. Projektów i Funduszy Unijnych

INNOWATOR Sp. z o.o.
  • Dodano: 19 stycznia 2018
  • Ważna do: 31 stycznia 2018

Opis stanowiska pracy

Do podstawowych zadań i obowiązków na niniejszym stanowisku będzie należało. ? Monitorowanie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania projektów szkoleniowych ze środków publicznych i niepublicznych. ? Wyszukiwanie informacji o ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach i procedurach naboru wniosków w ramach perspektywy środków z Unii Europejskiej. ? Nadzór nad złożonymi wnioskami i korespondencją prowadzoną z instytucjami finansującymi. ? zarządzanie realizacją projektów finansowanych z EFS; ? rozliczanie projektów finansowanych z EFS oraz EFRR, ? sporządzanie wniosków o płatność i harmonogramów płatności,

Wymagania

Znajomość Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Bardzo dobrej organizacji pracy, inicjatywy i zaangażowania Umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres Umiejętność analitycznego myślenia Doświadczenie min. 1 rok w pisaniu projektów Preferowane kobiety w wieku 30+ Znajomość Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Bardzo dobrej organizacji pracy, inicjatywy i zaangażowania Umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres Umiejętność analitycznego myślenia Doświadczenie min. 1 rok w pisaniu projektów Preferowane kobiety w wieku 30+ Znajomość Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Bardzo dobrej organizacji pracy, inicjatywy i zaangażowania Umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres Umiejętność analitycznego myślenia Doświadczenie min. 1 rok w pisaniu projektów Preferowane kobiety w wieku 30+ Oferujemy: stabilne zatrudnienie w firmie consultingowej o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość rozwoju zawodowego, ciekawą i twórczą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, udział w realizacji ciekawych projektów, dużą samodzielność działania i różnorodność wykonywnych zadań, pracę w przyjaznej atmosferze ze zgranym zespołem, telefon komórkowy oraz komputer do własnej dyspozycji, samochód do dyspozycji, atrakcyjne wynagrodzenie stałe dofinansowane + premie uzależnione od efektów i wyników pracy. Identyfikacja potrzeb - Indywidualny plan działania. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.400,00 PLN miesięcznie przez okres do12 miesięcy. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 7.000,00 PLN.
Podobne oferty