projektpraca.eu

Specjalista ds. marketingu i zarządzania

Polski Związek Bokserski
  • Dodano: 28 stycznia 2020
  • Ważna do: 28 lutego 2020

Wymagania

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość zagadnień marketingu, reklamy, PR i nowych mediów,
c) doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno-promocyjnych,
d) doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działalność
e) doświadczenie w organizacji eventów / szkoleń / seminariów (preferowanie sportowe, w tym o
charakterze międzynarodowym)
f) biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
g) co najmniej 3-letni staż pracy na takim samym bądź podobnym stanowisku
h) prawo jazdy kat. B,
i) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,


2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane wykształcenie branżowe lub sportowe,
b) mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych,
c) umiejętność edycji stron internetowych,
a) odpowiedzialność, umiejętność planowania pracy, kreatywność, zaangażowanie,
j) terminowość i rzetelność wykonywanych zadań,
k) wymaga się przedstawienia pisemnego projektu planu marketingowego dużej imprezy
sportowej o randze międzynarodowej.

3. Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
d) kserokopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe niezbędne
kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
e) zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) pocztą lub osobiście ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8a, 96-115 Kielce (KKB
Rushh Kielce)
b) w formie elektronicznej na adres: biuro@pzb.com.pl,
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. marketingu i zarządzania.
Termin składania ofert upływa z dniem 7/02/2020

 

Szczegóły oraz kwestionariusz dostępne na:

http://www.pzb.com.pl/aktualnosci/strefa-zwiazkowa/1352-specjalista-ds-marketingu-i-zarzadzania

Podobne oferty