projektpraca.eu

Specjalista ds kadr i płac

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
  • Dodano: 09 września 2020
  • Ważna do: 09 października 2020

Opis stanowiska pracy

Obowiązki:

Naliczanie wynagrodzeń pracowników spółki;

Przygotowywanie, weryfikacja i archiwizacja dokumentacji płacowej;

Kontakt z urzędami i organami kontroli;

Rozliczenie czasu pracy, administrowanie i rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich;

Sporządzenie zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników;

Sporządzanie deklaracji związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, rozliczeń dla ZUS i US, PFRON, sprawozdań GUS;

Współpraca z zespołem księgowości oraz pozostałymi działami;

Przygotowywanie i wykonywanie przelewów bankowych.

 

Oferujemy:

Samodzielne stanowisko, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, wsparcie doświadczonego zespołu i kadry zarządzającej.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@fpws.eu

 

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

?Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji?.

 

 

W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego  z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce,

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? sekretariat@fpws.eu,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora,

5)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia. sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie rekrutacji,

9)  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagania

- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lat.;

- Bardzo dobra i praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych i kwestii podatkowych związanych z zatrudnieniem;

- Dobra znajomość Sage Kadry i płace;

- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym programu Excel);

- Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz dokładność;

- Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania;

- Umiejętność organizacji pracy, samodzielność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu;

- Mile widziane doświadczenie w księgowości.

- Możliwość szybkiego podjęcia  pracy będzie dodatkowym atutem.

Podobne oferty
Sklep internetowy zabawki