projektpraca.eu

Specjalista ds. gospodarki materiałowej /księgowy ds. obsługi finansowej

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
 • Dodano: 08 kwietnia 2021
 • Ważna do: 22 kwietnia 2021
260
2021-04-08 2021-04-22

Opis stanowiska pracy

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie gospodarki materiałowej oraz pełnej dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • wystawiania dowodów: PZ, WZ, Mm, OT, PT,
 • księgowanie bieżących dochodów oraz wydatków i kosztów w układzie rodzajowym,
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretowanie dowodów księgowych,
 • sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań ŚWK na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych.

 

Miejsce wykonywania pracy: : ŚWK OHP Kielce, ul. Wrzosowa 44,

Data rozpoczęcia pracy : 04.05.2021r.,

Składanie ofert od dnia 7  kwietnia   2021r. do dnia 22 kwietnia 2021r. na adres:

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

 1. Wrzosowa 44 25 ? 211 Kielce

lub swietokrzyska@ohp.pl

 

Wymagane dokumenty do złożenia: CV, list motywacyjny,

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Ważne: Prosimy o dopisanie klauzuli:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach??- z dopiskiem (obecna i przyszła rekrutacja) lub (tylko obecna rekrutacja)dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu rekrutacji  i 3 miesięcy na potrzeby  przyszłych rekrutacji,

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1 z dnia    04.05.2016 r.), informuję, że:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, z siedzibą w Kielcach 25 ? 211 przy ul. Wrzosowej, telefon: 41 200 17 50,
 • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? Zbigniew Kolus, tel. 663 189 833, adres e-mail: swkohpkielce@ohp.pl,
 • 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem pracy w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP,
 • 4) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach stanowią przepisy:
  • o ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy,
  • o ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • o  ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do momentu cofnięcia zgody,
 • 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • 7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, tj.:
 1. a) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. b) zakład medycyny pracy,
 3. c) podmioty zajmujące się, np. ubezpieczeniami grupowymi, programami emerytalnymi oraz Zakładowy Fundusz Socjalny,
 4. d) zewnętrzni usługodawcy (np.: wykonujący legitymacje służbowe, wizytówki, pieczątki),
 • 8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • 9) posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • 10) pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w formie papierowej i w formie elektronicznej, w tym w systemach informatycznych,
 • 11) dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • 12) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • 13) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez pracodawcę jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe preferowane z zakresu rachunkowości, finansów lub ekonomii,
 • 3 lata stażu pracy.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o rachunkowości, finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia gospodarki materiałowej,
 • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kontakt z pracodawcą

41/2001750

Adres e-mail

swietokrzyska@ohp.pl

Podobne oferty