projektpraca.eu

Specjalista ds. controllingu

MESKO S.A./ Skarżysko-Kamienna
 • Dodano: 21 stycznia 2021
 • Ważna do: 22 lutego 2021

Opis stanowiska pracy

Głównym zadaniem MESKO S.A.  jest dostarczanie dla Sił Zbrojnych RP oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa coraz to nowocześniejszej i wysokiej jakości amunicji i rakiet, poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • Opracowanie budżetów kosztów w układzie
  rodzajowym oraz według miejsca powstawania kosztów,
  zbieranie budżetów cząstkowych, ich przetwarzanie, analiza
  i konsolidacja na poziomie Spółki,
 • Monitorowanie i ocena wykonania budżetów, przygotowanie i emisja
  raportów z realizacji budżetów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, analizowanie odchyleń oraz możliwych przyczyn ich występowania i udzielanie pomocy w celu skutecznego im przeciwdziałania,
 • Kontrola realizacji zadań wynikających z budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki,
 • Przestrzeganie zasady minimalizacji strat i maksymalnych korzyści Firmy
  z bieżącej działalności,
 • Przestrzeganie zasad ochrony własności intelektualnej w zakresie prowadzonych prac.

Wymagania

Wymagania:

 • Wykształcenie  wyższe,
 • kierunek: Ekonomia, Zarządzanie lub pokrewne,
 • Staż pracy: 2 lata na stanowisku związanym ze znajomością rachunkowości finansowej oraz analitycznym myśleniem,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej
  i controllingu, znajomość  najnowszych rozwiązań i standardów w tym zakresie,
 • Znajomość zasad analizy przyczynowo - skutkowej sprawozdań finansowych,
 • Doświadczenie w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych, biznesplanów,
 • Silnie rozwinięte zdolności i umiejętności analityczne,
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Komunikatywność, odporność na stres, dokładność, zaangażowanie.

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia oferty poprzez formularz aplikacyjny:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8f19084945ad42c0a53e9e9f9e59aa7b

 

Podobne oferty