projektpraca.eu

specjalista ds. bhp i p.poż

NSK Bearings Polska S.A.
  • Dodano: 03 lutego 2017
  • Ważna do: 28 lutego 2017

Opis stanowiska pracy

? przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, ? informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, ? sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy, ? udział oraz zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w ocenie założeń modernizacji zakładu pracy, a także nowych inwestycji, ? zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych, ? udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp, ? opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na stanowiskach pracy, ? udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, ? prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, ? doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp, ? udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, ? doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, ? współpraca z komórkami organizacyjnymi lub osobami, w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, ? współpraca z laboratoriami upoważnionymi, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów, ? współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, ? współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, ? uczestniczenie w pracach komisji bhp oraz innych komisji zajmujących się problematyką bhp, ? inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii. ? silna orientacja na poprawę stanu świadomości bhp wśród pracowników,

Wymagania

? Aktualne szkolenia/uprawnienia BHP i P.Poż ? Zdolności wpływania na ludzi, ? Umiejętność efektywnej realizacji polityki bhp, ? Min. 2 letnie doświadczenie w pracy, ? Znajomość specyfiki zagrożeń podczas produkcji w technologii obróbki skrawaniem na centrach obróbczych , ? Znajomość norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001 ? umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, ? Odporność na stres, ? Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, ? Otwartość na nowe rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne, ? Biegła obsługa komputera (pakiet Office). ? Konsekwencja w działaniu ? Zaangażowanie, dyspozycyjność ? bezwzględnie wymagane doświadczenie w zawodzie minimum 5 lat, ? Znajomość specyfiki zagrożeń podczas produkcji w technologii obróbki skrawaniem na centrach obróbczych , ? Znajomość norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001 ? umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, ? Odporność na stres, ? Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, ? Otwartość na nowe rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne, ? Biegła obsługa komputera (pakiet Office). ? Konsekwencja w działaniu ? Zaangażowanie, dyspozycyjność
Podobne oferty