projektpraca.eu

Specjalista ds. aktywizacji i integracji w ramach projektu - elastyczni na rynku pracy w Daleszycach

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Dodano: 25 stycznia 2021
 • Ważna do: 08 lutego 2021

Opis stanowiska pracy

Do zadań Specjalisty w szczególności należeć będzie:

 • realizacja działań integracyjnych i aktywizacyjnych na rzecz uczestników projektu, w tym: organizacja kursów zawodowych, staży oraz konferencji Kończącej.
 • współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwijania działań włączających uczestników projektu w działania społeczne i animowanie działań wynikających z Indywidualnego Planu Działania,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji na rynku pracy w celu realizacji staży zawodowych,
 • gromadzenie dokumentów finansowych w zakresie działań dotyczących uczestników projektu ? ścisła współpraca z księgową,
 • zatwierdzanie dokumentacji oraz inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji projektu

Co oferujemy w zamian ?

 • umowę o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etatu;
 • wynagrodzenie: 4.600,00 zł brutto brutto.
 • pracę w młodym, przyjaznym zespole,
 • możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowe informacje:

Umowa zawarta na czas określony do 30.06.2021 r. z możliwością przedłużenia zatrudnienia w innym projekcie.

Wymagania

Jakiej osoby poszukujemy ?

 • dynamicznej,
 • lubiącej pracę i stały kontakt z ludźmi,
 • gotowej na współpracę z samorządem, organizacjami i liderami społecznymi,
 • otwartej i kreatywnej, dla której nie będzie stanowiło problemu inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,

Czego wymagamy ?

 • doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie
 • doświadczenie w obsłudze SL2014 (aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego) ? systemu wspierającego realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.
 • umiejętność efektywnej komunikacji miedzy rożnymi osobami i podmiotami,
 • umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu świętokrzyskiego,

Dodatkowymi atutami będą:

 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
 • osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,
 • osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju,
 • dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: amigon@frdl.kielce.pl do 5 lutego 2021 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko Specjalista ds. aktywizacji i integracji

? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podobne oferty

Logopeda

Niepubliczne Przedszkole "Słowicza Ferajna" w Kielcach
 • woj. świętokrzyskie
 • 18 lip 2024