projektpraca.eu

Specjalista d/s bezpieczeństwa OT

Spółka Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
 • Dodano: 07 listopada 2019
 • Ważna do: 15 listopada 2019

Opis stanowiska pracy

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl

Spółka Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA OT

Miejsce: Zawada                                                             Spółka: Enea Połaniec S.A.

   Twoje zadania:

Identyfikacja podatności/zagrożeń dot. systemów i aplikacji ICS, urządzeń i usług w sieci OT, Monitorowanie i analiza bezpieczeństwa systemów ICS, sieci OT z wykorzystaniem zaimplementowanych narzędzi, Wsparcie procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa, Udział w projektach i procesach wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem sieci/systemów OT, Analiza i ocena specyfikacji technicznych systemów/aplikacji OT w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, Opracowywanie i bieżące utrzymywanie polityk, procedur, zasad i instrukcji dot. bezpieczeństwa OT, Inicjowanie zmian i współpraca w zakresie realizacji zadań dot. bezpieczeństwa OT oraz zgodności z tymi regulacjami, Współpraca z administratorami systemów ICS i urządzeń OT odpowiedzialnych za ich utrzymanie/eksploatację, Nadzór nad usługami realizowanymi przez zewnętrznych dostawców, Udział w procesach związanych z analizą/szacowaniem ryzyka i planami ciągłości działania.

Kandydaci mogą przesyłać oferty na adres: Enea Połaniec SA, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi , Zawada 26, 28 ? 230 Połaniec lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacje.polaniec@enea.pl z dopiskiem ?Specjalista ds. bezpieczeństwa OT?

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:

?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja Administratora danych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl.
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 3. a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22? § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 4. b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
 6. d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 9. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wymagania

  Nasze wymagania:

Preferowane wykształcenie wyższe, kierunki informatyka/automatyka lub pokrewne, Znajomość systemów DCS/SCADA, Wiedza dotycząca bezpieczeństwa IT/OT potwierdzona dotychczasową karierą zawodową lub certyfikatami z dziedzin np.: technologii sieciowych, systemów operacyjnych w tym DCS/SCADA, technologii i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa, wykonywania testów penetracyjnych, monitoringu bezpieczeństwa systemów i aplikacji, rozwiązań kryptograficznych, Doświadczenie w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń bezpieczeństwa, Zainteresowania cyberbezpieczeństwem syst. automatyki przemysłowej i znajomości standardów w tym obszarze, Mile widziane doświadczenie z systemami zarządzania incydentami, systemami monitoringu, korelacji zdarzeń SIEM, zarządzania systemami wykrywania intruzów/ataków np. IPS/IDS/DPI. Znajomość dobrych praktyk oraz metod ochrony poufności, integralności i dostępności informacji, Bardzo dobra organizacja pracy, dbałość o szczegóły, asertywność i komunikatywność, Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Podobne oferty