projektpraca.eu

Samodzielny na rynku pracy

Fundacja Heros
  • Dodano: 02 stycznia 2018
  • Ważna do: 10 stycznia 2018

Opis stanowiska pracy

Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. "SAMOdzielni" Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia: -Poradnictwa zawodowego -Treningów psychospołecznych i zawodowych -Poradnictwa psychologicznego -Konsultacji z lekarzem psychiatrą Projekt skierowany jest do osób: -posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytuły choroby psychicznej, -w wieku aktywności zawodowej, -zamieszkałych na obszarze województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, -nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy, -których obecny stan zdrowia pozwala na aktywizację społeczną i zawodową.

Wymagania

W projekcie nie mogą brać udziału: -osoby pracujące -osoby uczestniczące w WTZ -osoby zatrudnione w ZAZ Oferujemy profesjonalne wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne !!!
Podobne oferty