projektpraca.eu

Pracownik Sekcji Organizacyjnej

WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
 • Dodano: 14 stycznia 2022
 • Ważna do: 28 stycznia 2022
474
2022-01-14 2022-01-28

Opis stanowiska pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pracownika do Sekcji Organizacyjnej.

Przykładowe zadania:

 • prowadzenie rejestru umów i nanoszenie bieżących zmian,
 • nadzór nad terminowym wprowadzaniem danych do rejestru przez komórki szpitala,
 • archiwizacja zawieranych umów,
 • bieżąca obsługa administracyjna sekcji.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę ? wymiar etatu: cały etat, liczba stanowisk pracy:1

Miejsce wykonywania pracy: Sekcja Organizacyjna WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość pakietu MS Office (word i excel w stopniu minimum dobrym),
 • umiejętności przeprowadzania analiz, syntezy i formułowania wniosków,
 • umiejętności edycji dokumentów, sporządzanie pism,
 • prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • skrupulatność, terminowość, rzetelność w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 • chęć stałego podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym wg załączonego wzoru na stronie internetowej Szpitala www.czerwonagora.pl w zakładce Praca,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Inne informacje :

 • Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 • Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem telefonu: (041) 346?55?45 w. 123, 230

Kontakt z pracodawcą

41-346-55-45 wew. 230

Adres e-mail

k.resztak@czerwonagora.pl

Podobne oferty