projektpraca.eu

Pracownik produkcji |Umowa o pracę

VIVE Textile Recycling
 • Dodano: 08 grudnia 2022
 • Ważna do: 22 grudnia 2022

Opis stanowiska pracy

Twoja codzienna praca w VIVE Group sprawi, że recycling i możliwości ochrony środowiska będą się ciągle rozwijać i pasjonować, przy okazji wzmacniając globalną świadomość na temat ochrony środowiska. Dołączysz do zaangażowanej, uśmiechniętej grupy ludzi, którzy codziennie tworzą niezwykle ważny fundament dla całej organizacji i jej licznych przedsięwzięć. To właśnie dzięki Tobie tekstylia otrzymają drugie życie – w szafach klientów, w ponad 70 krajach na świecie, czy w postaci eko ławki w parku!

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik produkcji

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego, ul. Malików 147

 

Twoje główne zadania:

 • Utrzymanie ciągłości przepływu surowca do kolejnych etapów produkcji,
 • Sortowanie produktu według przyjętych standardów,
 • Rozładowywanie i załadunek surowca i wyrobu gotowego,
 • Dostarczenie / odbiór surowca na linii produkcyjnej,
 • Ważenie /prasowanie/ zaszywanie wyrobu gotowego,
 • Utrzymanie porządku wokół swojego stanowiska.

W zamian oferujemy:

 • Stabilne i długotrwałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat od pierwszego dnia zatrudnienia,
 • Rynkowe wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania,
 • Wsparcie we wdrożeniu w pierwszych dniach pracy,
 • W perspektywie możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość awansów wewnętrznych,
 • Odzież roboczą. 

Dodatkowe benefity:

 • Dofinansowanie zajęć sportowych,
 • Program emerytalny,
 • Program gratyfikacji finansowej za polecenie pracownika,
 • Bony i paczki świąteczne,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Dofinansowanie do wczasów pod gruszą,
 • Parking pracowniczy.

Spójrz teraz kogo konkretnie poszukujemy.

Wymagania

 • Gotowość do pracy w systemie 2 i 3 zmianowym,
 • Dyspozycyjność 8h dziennie (od poniedziałku do piątku), 
 • Gotowość do pracy z odzieżą,
 • Silna motywacja do pracy,
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
 • Dobra kondycja fizyczna,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym.

Widzisz siebie tutaj? Świetnie – aplikuj!

Odpowiadamy na wybrane aplikacje.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

 

 

Klauzula Informacyjna RODO:

 

W wykonaniu obowiązku przewidzianego  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  niniejszym informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie  jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację; 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się za pośrednictwem adresu email ochrona.danych@vive.com.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes  w przekazaniu danych w ramach  grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż  2 lata.   6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .    8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Podobne oferty