projektpraca.eu

Pracownik ds. zamówień publicznych

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im.św. Jana Pawła II
 • Dodano: 13 października 2021
 • Ważna do: 27 października 2021

Opis stanowiska pracy

 1. realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 2. rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,
 4. nadzór nad zgodnością realizacji rozstrzygniętych zamówień towarów lub usług z ogłoszonym postępowaniem i potwierdzanie zgodności dostawy (termin, wartość termin gwarancji itp.) na dokumentach zakupu (protokoły odbioru, dostawy, faktury itp.)
 5. analiza dokumentacji związanej z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, w kontekście stosowania ustawy PZP,
 6. współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 7. opracowywaniem właściwej dokumentacji (SWZ) celem przygotowania postępowania przetargowego zgodnie z przepisami prawa,
 8. opracowywaniem rocznych planów postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 9. prowadzeniem postępowań na zakup towarów i usług o wartości nieprzekraczających 30.000E,
 10. sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu prowadzonych postępowań,
 11. udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 12. opracowanie i archiwizacja dokumentacji postępowań prowadzonych,
 13. współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 14. organizacja pracy własnej i współpraca w zespole,

Wymagania

 1. Dobra organizacja pracy;
 2. Wyższe wykształcenie, w szczególności: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
 3. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Planu zamówień publicznych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 4. Samodzielność w realizacji zadań;
 5. Wysoka odporność na stres;
 6. Umiejętność pracy pod presją czas;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Komunikatywność.
 9. Mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach medycznych.

Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz udział w szkoleniu  w okresie ostatniego 1 roku w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

Podobne oferty