projektpraca.eu
mieszkania Kielce

Pracownik ds. Zamówień Publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
 • Dodano: 23 marca 2020
 • Ważna do: 23 kwietnia 2020
543
2020-03-23 2020-04-23

Opis stanowiska pracy

Zadania:

 • realizacją procesu zakupów towarów i usług w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy,
 • nadzór nad zgodnością realizacji rozstrzygniętych zamówień towarów lub usług z ogłoszonym postępowaniem i potwierdzanie zgodności dostawy (termin, wartość termin gwarancji itp.) na dokumentach zakupu (protokoły odbioru, dostawy, faktury itp.)
 • analiza dokumentacji związanej z szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, w kontekście stosowania ustawy PZP,
 • współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 • opracowywaniem właściwej dokumentacji (SIWZ) celem przygotowania postępowania przetargowego zgodnie z przepisami prawa,
 • opracowywaniem rocznych planów postępowań z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzeniem postępowań na zakup towarów i usług o wartości nieprzekraczających 30.000E,
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu prowadzonych postępowań,
 • udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowanie i archiwizacja dokumentacji postępowań prowadzonych,
 • współtworzenie opisów przedmiotów zamówienia,
 • organizacja pracy własnej i współpraca w zespole,
 • opracowywaniem dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania inwestycji i uzyskania zgody przez podmiot tworzący,
 • przygotowaniem dokumentacji do SIWZ niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zaplanowanej inwestycji.

Wymagania

 

Wymagania:

 • Dobra organizacja pracy;
 • Wyższe wykształcenie, w szczególności: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
 • Dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Planu zamówień publicznych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • Samodzielność w realizacji zadań;
 • Wysoka odporność na stres;
 • Umiejętność pracy pod presją czas;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność.
 • Mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w jednostkach medycznych.

Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz udział w szkoleniu w okresie ostatniego 1 roku w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

Kontakt z pracodawcą

(41) 349 35 12

Adres e-mail

kadry@zozmswiakielce.pl

Podobne oferty