projektpraca.eu

Pracownik do działu kadr

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
 • Dodano: 31 stycznia 2023
 • Ważna do: 10 lutego 2023

Opis stanowiska pracy

 • sporządzanie, prowadzenie dokumentacji kadrowej Zakładu tworzonej zarówno w formie papierowej jak     i elektronicznej; bieżące prowadzenie w tym zakresie elektronicznej bazy kadrowej,
 • przygotowywanie, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej zawierania: umów  o pracę            i  umów cywilnoprawnych ,  
 • monitorowanie procesu adaptacji nowo zatrudnionego pracownika,
 • monitorowanie  nad: stażystami, wolontariuszami, praktykantami, rezydentami – prowadzenie w tym zakresie niezbędnej korespondencji z jednostkami zewnętrznymi oraz wewnętrznej dokumentacji Zakładu,
 • prowadzenie rozliczeń nieobecności dla Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego dla kierowników specjalizacji,
 • organizacja i nadzór nad okresową oceną pracowników (raz na 2 lata),
 • przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie ubezpieczenia w ZUS oraz niezbędnej przy przechodzeniu pracowników na emeryturę lub rentę,
 • sporządzanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących spraw kadrowych,
 • opracowywanie przy współudziale Kierowników Komórek Organizacyjnych zakresów obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach,
 • aktualizacja nieobecności pracowników medycznych w programie medycznym ESEN,
 • współpraca z Urzędem Pracy, uczelniami, organami i instytucjami administracji publicznej, organizacjami porządkowymi oraz zakładowymi związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych,
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie zagadnień kadrowych i ubezpieczeniowych,
 • prawidłowe przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe doświadczenie zawodowe,
 •  minimum dwuletnie doświadczenie w zawodzie,
 • znajomość programu Płatnik oraz programów MS Office,
 • znajomość  zagadnień z zakresu  prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ustawy o działalności leczniczej,
 • umiejętność pracy w  zespole,
 • dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu Infomedica lub CGM oraz doświadczenie pracy w placówce ochrony zdrowia.
Podobne oferty

Psycholog/ Psychoterapeuta

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
 • woj. świętokrzyskie
 • Dzisiaj