projektpraca.eu

Pracownik administracyjno - biurowy

POLONEZ PLUS SPÓŁKA Z O.O.
  • Dodano: 06 lutego 2020
  • Ważna do: 06 marca 2020

Opis stanowiska pracy

Dynamicznie rozwijająca się Spółka Polonez Plus z siedzibą w Warszawie ,prowadząca działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji: wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, C.O., ochrony przeciwpożarowej, elektroautomatyki i projektowania , poszukuje do swojego Warszawskiego zespołu

Pracownika Administracyjno - Biurowego.

Spółka wyjątkowo dba o sprzyjający klimat niezbędny w rozwoju zawodowym i osobistym swoich pracowników oraz tworzy motywacje do związania z nią swojej przyszłości.

Zostań częścią naszego zespołu!

 

Zakres obowiązków:

? wprowadzanie dokumentów do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (poczta przychodząca, wychodząca, elektroniczna, przesyłki kurierskie) oraz ich merytoryczna kontrola;

? sporządzanie zestawień, raportów w Elektronicznym Obiegu Dokumentów;

? nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów (dekretacja faktur Vat, pism w tym przekierowywanie ich do odpowiednich adresatów danego działu);

? obsługa urządzeń wielofunkcyjnych

Wymagania

Wymagane kwalifikacje konieczne:

? wykształcenie wyższe;

? znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym;

? organizowanie przestrzeni pracy;

? umiejętność profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej w ramach pakietu MS Office;

? znajomość Internetu, sprawne posługiwanie się przeglądarkami, umiejętne wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwarek typu google itp.;

? optymalne wykorzystanie kanałów informacyjnych jakimi są telefon, fax, komputer, urządzenia wielofunkcyjne typu kopiarka, skaner, zestawianie wideokonferencji;

? doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

Wymagane kwalifikacje - kompetencje miękkie:

? dyspozycyjność;

? kreatywność;

? sumienność;

? odpowiedzialność i zaangażowanie

Oferujemy:

-umowa o pracę na pełny etat;

-benefity pozapłacowe: pakiety sportowe, nauka języka obcego;

-możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;

-interesujący zakres zadań;

-bardzo dobre warunki oraz narzędzia pracy;

-przyjazne środowisko pracy

 

MIEJSCE PRACY : WARSZAWA

 

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko

Pracownika administracyjno-biurowego, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

?Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70 , 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.?

??????????????(data i czytelny podpis)

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:?Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.?

??????????????(data i czytelny podpis)

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

?Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komitetu Obrony Robotników 70, 02-146 Warszawa;

? Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy r i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym ;

? Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);

? Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

? Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem, jest portal ogłoszeniowy projektpraca.eu

? Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

? Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.?

Podobne oferty