projektpraca.eu

Opiekun medyczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 • Dodano: 29 stycznia 2020
 • Ważna do: 29 lutego 2020

Opis stanowiska pracy

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

poszukuje osoby do pracy na stanowisko

OPIEKUN MEDYCZNY

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 

ZATRUDNIENIE OD 15.06.2020 R.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV na adres:

SEKCJA DS. OSOBOWYCH

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Tel. (041) 34 655 45 wew. 230

lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

wraz z aktualną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze: nr telefonu: 41 346 55 45 wew. 211.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych, kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy jedynie przez upoważnionych pracowników zaangażowanych w proces rekrutacji i są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
 5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wpłynięcia zgody na ich przetwarzanie. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 6. Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych cofnięcia zgody dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Wymagania

- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie: opiekun medyczny

Podobne oferty

Psycholog

SIEMACHA Spot Kielce (Galeria Korona)
 • Kielce
 • Wczoraj