projektpraca.eu

Kucharz - praca w Kielcach

33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE
  • Dodano: 16 marca 2023
  • Ważna do: 20 marca 2023

Opis stanowiska pracy

33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO: 

KUCHARZ Kielce

Miejsce pracy: 33 WOG Grupa Zabezpieczenia Kielce  Rodzaj umowy: umowa o pracę  Wymiar czasu pracy: pełny etat

Ogólny zakres obowiązków: - wykonywanie prac w kuchni w zakresie przygotowywania, wydawania posiłków, - utrzymanie w czystości miejsca pracy.  

DOKUMENTY APLIKACYJNE: - Curriculum Vitae - List motywacyjny (zawierający dokładne wskazanie stanowiska pracy na które składana jest aplikacja)

DOKUMENTY APLIKACYJNE: - Curriculum Vitae - List motywacyjny (zawierający dokładne wskazanie stanowiska pracy na które składana jest aplikacja)

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia (np. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: listownie na adres: Kancelaria 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba lub email: 33wog.personalna@ron.mil.pl Termin składania ofert upływa w dniu  20.03.2023r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię zgodnie z formą kontaktu podaną w dokumentach aplikacyjnych Nie rozpatrujemy ofert niekompletnych oraz otrzymanych po terminie. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. Osoby spełniające wymagania formalne powiadomione zostaną o kolejnym etapie naboru w sposób zgodny z podaną w CV formą kontaktu Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane. Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne są niszczone. Kandydaci, którzy przeszli przez drugi etap naboru mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez kolejne 6 miesięcy . postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z następujących etapów: rozmowa kwalifikacyjna, ewentualnie test wiedzy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W 33 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazuję Panu/Pani informacje dotyczące gromadzenia danych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w 33 WOG

 

Dane kontaktowe administratora danych

 

Komendant 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)

33wog.iodo@ron.mil.pl;

ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Cel i podstawa przetwarzania danych

 

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz udzieloną zgodą art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy danych osobowych

 

Żołnierze, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych 33 WOG biorący udział w procesie rekrutacji

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 

- tylko do zakończenia procesu rekrutacji jeżeli nie została wyrażona zgoda na dłuższy okres przetwarzania

- 6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych

 

Ponadto informuję Pana/Panią, że ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu.

W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią / Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Wymagania

Wymagania niezbędne: Wykształcenie: minimum  zawodowe (mile widziane gastronomiczne) Staż pracy: ----------- 

 Umiejętności: - mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne  - niekaralność,- umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność - dobra umiejętność organizacji pracy własnej 

Podobne oferty