projektpraca.eu

Kotroler jakości

Zakład Produkcyjno-Handlowy Toflesz
  • Dodano: 23 czerwca 2022
  • Ważna do: 07 lipca 2022
204
2022-06-23 2022-07-07

Opis stanowiska pracy

Firma Toflesz jest wiodącym producentem okapów kuchennych.

W związku z rozwojem działalności firmy poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
kontroler jakości .

Projekt "Wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnej linii okapów nadkuchennych" realizowany przez ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
W ramach projektu nastąpi utworzenie 2 etatów/stanowisk pracy.


Zakres obowiązków :
a. realizacja procedur związanych z kontrolą jakości (sprawdzanie jakości surowców, analiza jakości na każdym etapie produkcji),
b. określenie głównych cech i właściwości produktów (zgodnie z aktualnymi przepisami i normami),
c. dokonywanie okresowych ocen jakości,
d. współpraca z osobami odpowiedzialnymi za organizację produkcji,
e. współpraca z laboratorium produkcyjnym,
f. prowadzenie dokumentacji,
g. analiza informacji zwrotnych od klientów (w zakresie jakości produktów),
h. utrzymywanie należytego porządku na stanowisku pracy.

Firma prowadzi działalność w zgodzie z co najmniej Zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz Zasadą niedyskryminacji. Oznacza to, że zapobiega wszelkim formom dyskryminacji,nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.
W związku z powyższym nabór na wymienione stanowiska zostanie przeprowadzony w zgodzie z tymi zasadami.

Wymagania

Wymagania :
a. wykształcenie zawodowe - techniczne,
b. doświadczenie w pracy jako kontroler jakości,
c. znajomość aktualnych norm i przepisów branżowych.

Kontakt z pracodawcą

515176256

Adres e-mail

kontakt@toflesz.com

Podobne oferty

Lakiernik

Alucrom Sp. z o.o.
  • powiat kielecki
  • 24 cze 2022