projektpraca.eu

Koordynatora sekcji zamówień publicznych

WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  • Dodano: 15 stycznia 2021
  • Ważna do: 31 stycznia 2021

Opis stanowiska pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Sekcji Zamówień Publicznych.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i list motywacyjny, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.czerwonagora.pl, Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Miejsce składania dokumentów: SEKCJA DS. OSOBOWYCH Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

ul.Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.czerwonagora.pl. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • Udokumentowane doświadczenie w pracy w zamówieniach publicznych na stanowisku Kierownika/Koordynatora oraz doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych po stronie zamawiającego,
  • Bardzo dobra znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  • Znajomość pakietu Microsoft Office i obsługi komputera,
  • Odpowiedzialność, terminowość, sumienność,
  • Umiejętności analityczne, pracy w zespole oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Podobne oferty

Psycholog

Centrum Psychologiczne Harmonia
  • Kielce
  • 05 cze 2023