projektpraca.eu

Koordynator / Koordynatorka ds. projektów unijnych

Fundacja Centrum Europy Lokalnej
 • Dodano: 16 maja 2024
 • Ważna do: 30 maja 2024

Opis stanowiska pracy

 • Prowadzenie projektu dotacyjnego od strony merytorycznej, administracyjnej i finansowej,
 • Pozyskiwanie i weryfikowanie dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu,
 • Przygotowywanie wniosków o płatności, harmonogramów, sprawozdań finansowych,
  z realizacji projektu oraz rozliczeń końcowych pod względem formalnym i finansowym,
 • Nadzór nad rozliczaniem otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności
  i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,
 • Przygotowanie zmian w projekcie i nadzór nad zmianami w umowie projektowej, w tym przygotowanie aneksów,
 • Monitorowanie kwalifikowalności projektu zgodnie z wytycznymi oraz przepisami prawa,
 • Przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców,
 • Kontakt z instytucjami pośredniczącymi/zarządzającymi,
 • Udział w kontrolach projektów. 

Wymagania

 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia, rozliczania, kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • Znajomość przepisów z zakresu pomocy publicznej i funduszy UE,
 • Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
Podobne oferty