projektpraca.eu

Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
  • Dodano: 11 lutego 2021
  • Ważna do: 25 lutego 2021

Opis stanowiska pracy

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

? planowanie i organizacja pracy podległej komórki organizacyjnej,

? nadzór nad utrzymaniem wymagań jakościowych wody z ujęć wody oraz w ściekach odprowadzanych do odbiorników, określonych w pozwoleniach wodno-prawnych,

? nadzór nad prawidłową eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, a także sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;

? opracowywanie dokumentów przygotowawczych do realizacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,

? odbiór nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

? nadzór techniczny i kierowanie realizowanymi przez Spółkę robotami budowlanymi i usługami w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,

? wydawanie warunków technicznych, zapewnień dostawy, uzgadnianie projektów technicznych,

? dbałość o poszerzanie i uaktualnianie własnej wiedzy.

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

? wykształcenie wyższe kierunek inżynieria środowiska,

? minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w okresie ostatnich 5 lat,

? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,

? dobra znajomość pakietu Office,

? dobra znajomość przepisów w zakresie: ochrony środowiska w komponencie ochrona wód i gospodarka wodna, finansów publicznych, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, procesu inwestycyjnego,

? doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji lub w nadzorze nad robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,

? język angielski na poziomie podstawowym,

? znajomość programu AutoCAD,

? prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

? mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,

? komunikatywność,

? umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,

? umiejętność pracy pod presją czasu,

? umiejętność analitycznego myślenia,

zaangażowanie, inicjatywa i profesjonalizm działania.