projektpraca.eu

Kierownik ds. opiekuńczo-medycznych

Dom Seniora Nestor
  • Dodano: 19 stycznia 2022
  • Ważna do: 28 lutego 2022

Opis stanowiska pracy

Kierownik ds. opiekuńczo medycznych odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie domu, między innymi: zarządza podległym personelem (pielęgniarkami ratownikami medycznymi, opiekunami, fizjoterapeutami) poza tym odpowiada za: nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną, nadzór nad pielęgnacją mieszkańców,  nadzór nad podawanymi lekami zleconymi przez lekarza, nadzór nad prawidłową gospodarką lekową oraz środkami zaopatrzenia ortopedycznego lub środkami pomocniczymi. Ponadto organizuje konsultacje medyczne i asystuje lekarzom pracującym w DS w czasie ich wizyt oraz realizuje ich zalecenia. Ponadto nadzoruje  stan sanitarno-epidemiologiczny domu, współpracuje z innymi pracownikami placówki, udziela świadczeń zdrowotnych , dba o zaopatrzenie w potrzebny sprzęt i leki, materiały opatrunkowe  i odzież ochronną, pilnuje przestrzegania prawidłowego żywienia mieszkańców zgodnie z zaleceniami dietetycznymi.

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe (licencjat lub mgr pielęgniarstwa/ ratownictwa medycznego),
  • Umiejętność kierowania podległym zespołem pracowników,
  • Samodzielność, dobra organizacja własnej pracy.

Wymagane dokumenty:

Cv oraz list motywacyjny.

Zapraszamy do przesłania aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. 133poz. 883 z 1997. r.)

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Nestone Sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15, adres e-mail: domseniora@nestone.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podobne oferty