projektpraca.eu

Kierownik ds. opiekuńczo medycznych

Dom Seniora Nestor
  • Dodano: 14 stycznia 2021
  • Ważna do: 28 stycznia 2021

Opis stanowiska pracy

Kierownik ds. opiekuńczo medycznych odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie domu, między innymi: zarządza podległym personelem (pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, opiekunami, fizjoterapeutami) poza tym odpowiada za: nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną, nadzór nad podawanymi lekami zleconymi przez lekarza, nadzór nad prawidłową gospodarką lekową oraz środkami zaopatrzenia ortopedycznego lub środkami pomocniczymi. Ponadto organizuje konsultacje medyczne i asystuje lekarzom pracującym w DS w czasie ich wizyt oraz realizuje ich zlecenia. Ponadto nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny domu, współpracuje z innymi pracownikami placówki, udziela świadczeń zdrowotnych, dba o zaopatrzenie w potrzebny sprzęt i leki, materiały opatrunkowe i odzież ochronną, pilnuje przestrzegania prawidłowego żywienia mieszkańców zgodnie z zaleceniami dietetycznymi.

Wymagania

Pielęgniarki/rze, ratownicy medyczni

Wykształcenie wyższe (licencjat lub mgr pielęgniarstwa), licencjat z ratownictwa medycznego

Wymagane dokumenty:

Cv oraz list motywacyjny, kserokopie dyplomu, aktualne prawa wykonywania zawodu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podobne oferty