projektpraca.eu

Kierownik ds. medyczno - opiekuńczych

Dom Seniora Nestor
  • Dodano: 20 listopada 2020
  • Ważna do: 04 grudnia 2020

Opis stanowiska pracy

Kierownik ds. opiekuńczo medycznych odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie domu, między innymi: zarządza podległym personelem (pielęgniarkami ratownikami medycznymi, opiekunami, fizjoterapeutami) poza tym odpowiada za: nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną, nadzór nad pielęgnacją mieszkańców,  nadzór nad podawanymi lekami zleconymi przez lekarza, nadzór nad prawidłową gospodarką lekową oraz środkami zaopatrzenia ortopedycznego lub środkami pomocniczymi. Ponadto organizuje konsultacje medyczne i asystuje lekarzom pracującym w DS w czasie ich wizyt oraz realizuje ich zalecenia.Ponadto nadzoruje  stan sanitarno-epidemiologiczny domu, współpracuje z innymi pracownikami placówki, udziela świadczeń zdrowotnych , dba o o zaopatrzenie w potrzebny sprzęt i leki, materiały opatrunkowe  i odzież ochronną, pilnuje przestrzegania prawidłowego żywienia mieszkańców zgodnie z zaleceniami dietetycznymi.

Wymagania

Pielęgniarki/rze, ratownicy medyczni

Wykształcenie wyższe (licencjat lub mgr pielęgniarstwa), licencjat z ratownictwa medycznego

Wymagane dokumenty:

Cv oraz list motywacyjny, kserokopie dyplomu, aktualne prawa wykonywania zawodu oraz dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podobne oferty

Fizjoterapeuta

Caritas Diecezji Sandomierskiej
  • powiat sandomierski
  • 04 maj 2021