projektpraca.eu

Inżynier ds. technicznych (Starachowice)

CERSANIT II S.A.
 • Dodano: 15 maja 2019
 • Ważna do: 15 czerwca 2019

Opis stanowiska pracy

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Planowanie i organizacja prac remontowo ? inwestycyjnych.
 • Sprawowanie nadzoru nad bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli.
 • Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji.
 • Przygotowywanie procedur z zakresu TPM.
 • Analiza i rozwiązywanie problemów technicznych.
 • Kontakt serwisowy z dostawcami maszyn i części.
 • Dokonywanie usprawnień linii w celu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.
 • Raportowanie danych technicznych do przełożonego.

Wymagania

   Czego oczekujemy od osób zainteresowanych?

 • Wykształcenia technicznego o profilu automatyk lub pokrewnym.
 • Zdolności analizy problemów oraz wdrażania planów naprawczych.
 • Umiejętności czytania schematów elektrycznych i rysunku technicznego.
 • Uprawnień SEP na poziomie obsługi i konserwacji lub gotowość do ich zdobycia.
 • Mile widziane doświadczenie w branży maszynowej lub przetwórstwa sztucznego.
 • Znajomości pakietu MS Office.
 • Rzetelności, punktualności, odpowiedzialności oraz dyspozycyjności.
 • Kreatywności i samodzielności w działaniu.
 • Prawa jazdy kategorii B                      

 

Prosimy o dopisanie klauzuli ,, Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2.?.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)   Cersanit II S.A. informuje ,iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit II S.A. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Józefa Bema 2, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000070746, NIP 664-18-20-711, REGON 290991709 kapitał zakładowy: 30 000 000 zł (opłacony w całości).

2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - dane.osobowe@cersanit.com

3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Podobne oferty

Lakiernik

MEBLODEX-BIS
 • powiat skarżyski
 • 03 cze 2020