projektpraca.eu

Instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
 • Dodano: 21 lipca 2021
 • Ważna do: 16 sierpnia 2021
41
2021-07-21 2021-08-16

Opis stanowiska pracy

Do podstawowych  zadań instruktora szkolenia zawodowego  będzie należało:

planowanie i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczania zawodu; kształtowanie umiejętności praktycznych przewidzianych w programie nauczania zawodu; realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi i wymogami rynku pracy; analizowanie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalenie metod nauczania i wychowania;

 

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach; ul. Hutnicza 10.

Data rozpoczęcia pracy : 01.09.2021r.

Składanie ofert od dnia 14 lipca   2021r. do dnia 16 sierpnia  2021r. na adres:

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

 1. Wrzosowa 44 25 - 211 Kielce

lub swietokrzyska@ohp.pl

 

Wymagane dokumenty do złożenia: CV, list motywacyjny,

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Ważne: Prosimy o dopisanie klauzuli:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach??- z dopiskiem (obecna i przyszła rekrutacja) lub (tylko obecna rekrutacja)dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu rekrutacji  i 3 miesięcy na potrzeby  przyszłych rekrutacji,

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1 z dnia    04.05.2016 r.), informuję, że:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, z siedzibą w Kielcach 25 ? 211 przy ul. Wrzosowej, telefon: 41 200 17 50,
 • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? Mariusz Pawlusek, tel. 41/2001756, adres e-mail: swkohpkielce@ohp.pl,
 • 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem pracy w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP,
 • 4) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach stanowią przepisy:
  • o ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy,
  • o ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • o  ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do momentu cofnięcia zgody,
 • 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • 7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, tj.:
 1. a) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. b) zakład medycyny pracy,
 3. c) podmioty zajmujące się, np. ubezpieczeniami grupowymi, programami emerytalnymi oraz Zakładowy Fundusz Socjalny,
 4. d) zewnętrzni usługodawcy (np.: wykonujący legitymacje służbowe, wizytówki, pieczątki),
 • 8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • 9) posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • 10) pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w formie papierowej i w formie elektronicznej, w tym w systemach informatycznych,

dane udostępniane

Wymagania

Wymagania formalne:

 • Ukończony kurs pedagogiczny,
 • tytuł zawodowy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zawodzie pokrewnym, tytuł mistrza w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, lub spełnienie innych wymagań zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 • min. 3 letni staż pracy w zawodzie  (przy średnim wykształceniu),

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Kontakt z pracodawcą

41/2001750

Adres e-mail

swietokrzyska@ohp.pl

Podobne oferty

Psycholog

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne
 • Kielce
 • 23 lip 2021

Pomoc nauczyciela

ABC-Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne w Kielcach
 • Kielce
 • 22 lip 2021