projektpraca.eu

Instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
  • Dodano: 13 sierpnia 2019
  • Ważna do: 13 września 2019

Opis stanowiska pracy

Do podstawowych  zadań instruktora szkolenia zawodowego  będzie należało:

planowanie i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczania zawodu; kształtowanie umiejętności praktycznych przewidzianych w programie nauczania zawodu; realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi i wymogami rynku pracy; analizowanie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalenie metod nauczania i wychowania

Miejsce wykonywania pracy: OSiW w Starachowicach ul. Hutnicza 10

Wynagrodzenie brutto : 2.550 zł + dodatek stażowy

Termin rozpoczęcia pracy : 01.09.2019r.

Wymagane dokumenty do złożenia:

 CV, list motywacyjny,

Ważne: Prosimy o dopisanie klauzuli:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach??- z dopiskiem (obecna i przyszła rekrutacja) lub (tylko obecna rekrutacja)

 

Składanie ofert od dnia 9 sierpnia  2019r. do 26 sierpnia    2019r.

Wymagania

Wymagania formalne:

  • wykształcenie  średnie zawodowe z ukończonym   kursem   pedagogicznym lub tytuł mistrza w zawodzie lub pokrewnym z ukończonym  kursem   pedagogicznym   
  • min. 3 letni staż pracy w zawodzie  (przy średnim wykształceniu),
  • umiejętność pracy z młodzieżą,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • kreatywność.
Podobne oferty