projektpraca.eu
Mieszkania Kielce

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 • Dodano: 19 marca 2020
 • Ważna do: 19 kwietnia 2020
318
2020-03-19 2020-04-19

Opis stanowiska pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Rafała w Czerwonej Górze

 zatrudni Inspektora Ochrony Radiologicznej

Wymagania

Wymagania:

 • aktualne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu   IOR-R,
 •  praktyczna znajomość Ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku Inspektora Ochrony Radiologicznej,
 • odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność

  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.''

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. ? dalej: ?RODO?, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel. 41 34-655-45 do 48, czerwonagora@czerwonagora.pl, fax. 41 346 55 67, NIP: 9591289964, REGON: 000296213 (zwany dalej Szpitalem)- informuje, że: 1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel. 41 34-655-45 do 48, czerwonagora@czerwonagora.pl, fax. 41 346 55 67, NIP: 9591289964, REGON: 000296213 2.   Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  e-mail: iod@czerwonagora.pl 3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków statutowych Szpitala, wyłącznie dla należytego stosowania przepisów prawa, na podst. art. 6 ust.1 lit. a-e, RODO. 4.   Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 5.   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 6.   W Szpitalu obowiązuje ?Polityka realizacji praw i wolności osób, których dotyczą dane? dostępna u IOD, uwzględniająca m.in. przysługujące Pani/Panu, na zasadach określonych RODO, prawo: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 7.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: -   podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów ze Szpitalem; -    organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.             8.   W Szpitalu wdrożono zasady wynikające z RODO, w szczególności dotyczące minimalizacji celu przetwarzania danych, zasady zgodności z prawem i wprowadzonymi na jego podstawie wewnętrznymi procedurami. 9.   W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych, udzieli ich Inspektor Ochrony Danych wskazany w ust. 2 powyżej.

  Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ( CV i list motywacyjny) do dnia 2020.03.24.

  e-mailem : k.resztak@czerwonagora.pl lub  na adres:

  SEKCJA DS. OSOBOWYCH

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

  Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Kontakt z pracodawcą

413465545 wew.230

Adres e-mail

k.resztak@czerwonagora.pl

Podobne oferty

kosmetyczka

Salon fryzjersko kosmetyczny
 • Kielce
 • 25 mar 2020