projektpraca.eu

Główny księgowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach
 • Dodano: 01 czerwca 2020
 • Ważna do: 10 czerwca 2020

Opis stanowiska pracy

Obowiązki:

 • Prowadzenie pełnej księgowości,
 • Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych,
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań obowiązujących w organizacji oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, banki, itp.

Oferujemy:

 • Samodzielne stanowisko,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Wsparcie doświadczonego zespołu

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@kielce.skwp.pl w terminie do 10.06.2020r.

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

 Część informacyjna dla Kandydata

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Zagnańska 84A, 25-528 Kielce .
 2. Kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu rekrutacji i wypełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

    5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.

 1. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych      będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie rekrutacji

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagania

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Znajomość Ustawy o Rachunkowości, prawa podatkowego, obowiązujących przepisów,
 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (CIT, PIT, VAT),
 • Doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • Sumienność, rzetelność, dokładność, umiejętności analityczne, zaangażowanie,
 • Dobra i praktyczna znajomość systemu Excel,

Dodatkowe atuty

 • Znajomość programu Enova.
Podobne oferty