projektpraca.eu
mieszkania Kielce

Główny Księgowy

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
  • Dodano: 23 marca 2020
  • Ważna do: 23 kwietnia 2020
160
2020-03-23 2020-04-23

Opis stanowiska pracy

Data rozpoczęcia pracy : 15.04.2020r.

Miejsce wykonywania pracy: Kielce ul. Wrzosowa 4

Wynagrodzenie brutto : 7.000,00 zł

Wymagane dokumenty do złożenia: CV, list motywacyjny,

 

Składanie ofert od dnia 21 marca    2020r. do dnia 31 marca     2020r.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

Wrzosowa 44

25 ? 211 Kielce

lub

swietokrzyska@ohp.pl

Wymagania

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach poszukuje osób na stanowisko Główny księgowy   na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, spełniającego niżej wymienione wymagania formalne:

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciw obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe nieposzlakowana opinia, spełniony jeden z poniższych warunków :

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe co najmniej 3 ?letni staż w księgowości,

- ukończone średnie, policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letni staż w księgowości,- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. znajomość aktów prawnych związanych z rachunkowością budżetową ( ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o    podatku od towarów i usług, rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w publicznych jednostkach budżetowych, samodzielność , dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętności menedżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, rzetelność, dokładność, terminowość, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

Kontakt z pracodawcą

41/2001751

Adres e-mail

swietokrzyska@ohp.pl

Podobne oferty

Księgowa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Logis" Sp. z o. o.
  • Kielce
  • Dzisiaj

Główny Księgowy

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
  • woj. świętokrzyskie
  • 23 mar 2020