projektpraca.eu

Dyrektor Biura

Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
  • Dodano: 27 stycznia 2017
  • Ważna do: 08 lutego 2017

Opis stanowiska pracy

Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach poszukuje Dyrektora Biura. Do głównych zadań będą należały: nadzór nad zespołem do spraw kształcenia i wychowania, do spraw rynku pracy oraz nad zespołem do spraw programów europejskich i współpracy międzynarodowej, właściwe rozdysponowanie przyznanych środków finansowych na realizację projektów, reprezentowanie komendy na zewnątrz w spawach będących w jego zakresie działania, prowadzenie negocjacji i wstępne ustalenia z partnerami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, udzielanie informacji urzędom, instytucjom i środkom masowego przekazu z zakresu nadzorowanej problematyki. CV i list motywacyjny należy składać do 8 lutego br. pod adresem: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP, ulica Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub kierować poprzez e-mail: swietokrzyska@ohp.pl. .

Wymagania

Oczekiwania: wyższe wykształcenie, minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe, dobre umiejętności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Podobne oferty