projektpraca.eu

Automatyk / Elektryk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
  • Dodano: 11 lutego 2021
  • Ważna do: 25 lutego 2021

Opis stanowiska pracy

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- bieżąca obsługa i konserwacja zainstalowanej automatyki w obiektach PUK Bodzentyn Sp. z o.o. (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków);

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem (eksploatacja i naprawy) istniejących urządzeń i instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, z uwzględnieniem telemetrii i wykorzystaniem systemów SCADA;

- prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji ruchu urządzeń energetycznych i systemu automatyki;

- naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji automatyki, telemetrii i wizualizacji;

- nadzorowanie i archiwizowanie programów źródłowych urządzeń sterowniczych automatyki;

- analiza kosztów zużycia energii elektrycznej, proponowanie i udział we wdrażaniu alternatywnych rozwiązań;

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki energetycznej obiektów i urządzeń;

- utrzymywanie w pełnej sprawności agregatów prądotwórczych;

- szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej urządzeń.

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

? wykształcenie wyższe kierunkowe;

? 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach o podobnym profilu;

? uprawnienia SEP D+E (+ uprawnienia pomiarowe do 1 kV) do obsługi i dozoru urządzeń w kategorii i typie urządzeń zainstalowanych w obiektach PUK, tj. na stacja uzdatniania wody, w oczyszczalniach ścieków i przepompownie ścieków.

? znajomość oprogramowania sterowników PLC (np. Siemens, Schneider, Wago)

? ogólna znajomość aplikacji SCADA

? doświadczenie w projektowaniu i realizacji systemów automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej

? dobra znajomość pakietu Office;

? znajomość obsługi urządzeń pomiarowych Siemens, Endress-Hauser

? dobra znajomość przepisów w zakresie objętym przypisanymi zadaniami;

? prawo jazdy kat. B

 

Wymagania dodatkowe:

? umiejętność organizacji pracy własnej;

? umiejętność pracy pod presją czasu;

? umiejętność analitycznego myślenia;

? umiejętność przekazywania wiedzy;

? zaangażowanie, inicjatywa i profesjonalizm działania.

Podobne oferty