projektpraca.eu

Asystent osoby niepełnosprawnej

Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Dodano: 07 stycznia 2020
 • Ważna do: 07 lutego 2020

Opis stanowiska pracy

 • zapewnienia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami ? mieszkańców mieszkań wspieranych/chronionych, np. asystowanie przy wyjściach do urzędów, lekarza, załatwianie spraw itp.
 • wpieranie podopiecznego w organizacji czasu wolnego i pełnieniu ról społecznych, ale także pomoc w obszarach związanych z życiem zawodowym;
 • współpraca i wsparcie personelu projektu tj. pracownika socjalnego i opiekuna mieszkań wspieranych/chronionych;
 • praca na pełny etat.

Wymagania

 • ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów oraz cierpliwość;
 • wysoka odporność na stres;
 • znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i PFRON;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie usług społecznych w społeczności lokalnej;
Podobne oferty