projektpraca.eu

Animator lokalny ŚOWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Caritas Diecezji Kieleckiej
  • Dodano: 01 lutego 2020
  • Ważna do: 09 lutego 2020

Opis stanowiska pracy

 Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - poszukuje kandydatów na stanowisko: Animator Lokalny/Animatorka Lokalna  OWES

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 0,5 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Busko ? Zdrój oraz praca na terenie 2 powiatów: buski,  pińczowski

obowiązki, m.in:

Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska. Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze. Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES). Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej. Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej. Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk. Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej. Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych. Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej. Budowanie lokalnych koalicji. Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku. Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działań m.in. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

więcej na stronie www.sowes.pl i kielce@caritas.pl

Wymagania

wykształcenie wyższe, Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych. Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami. Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania animacyjne. Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej. Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych. Umiejętność budowania partnerstw lokalnych. Prawo jazdy, mobilność i dyspozycyjność., itd.

Podobne oferty