projektpraca.eu

Animator lokalny/animatorka lokalna OWES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Dodano: 29 stycznia 2021
 • Ważna do: 10 lutego 2021

Opis stanowiska pracy

 • Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska.
 • Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze.
 • Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES).
 • Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.
 • Wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.
 • Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.
 • Animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczącej ekonomii społecznej.
 • Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.
 • Inicjowanie powstawania grup inicjatywnych. Motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.
 • Budowanie lokalnych koalicji.
 • Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.
 • Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działań m.in. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość udziału w kreowaniu przyszłych działań rozwijającej się Organizacji,
 • pracę z doświadczonymi współpracownikami,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 0,5 etat. x 2 osoby

Miejsce wykonywania pracy: 

 1. Biuro w Busku ? Zdroju lub w Jędrzejowie a terytorialnie praca na obszarze powiatu Buskiego,
 2. Biuro w Busku ? Zdroju lub w Jędrzejowie a terytorialnie praca na obszarze powiatu kaźmierskiego.

Wymagania

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych, we współpracy lub pracy w Organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.
 • Umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami.
 • Umiejętność przygotowania procesu animacji uwzględniającego rozwój i potencjał ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
 • Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzone są działania animacyjne.
 • Znajomość strategicznych dokumentów i ustaw związanych z sektorem ekonomii społecznej.
 • Znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.
 • Umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, facylitowania procesów grupowych.
 • Umiejętność budowania partnerstw lokalnych.
 • Prawo jazdy, mobilność i dyspozycyjność.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 • bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność
 • dokładność
 • empatia.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną  (potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami),
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
 • dodatkowe wykształcenie w obszarze ES lub animacji lokalnej (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, itp),
 • doświadczenie w realizacji projektów z EFS,
 • Znajomość lokalnych społeczności na terenie subregionu południowego,
 • prawo jazdy kat B.

 

 Do ofert  prosimy o załączenie klauzuli: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Caritas Diecezji Kieleckiej  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.? Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

Podobne oferty

Ogrodnik

Hektor Andrzej Cudzik
 • powiat kielecki
 • 18 lip 2024