projektpraca.eu

Wychowawca w świetlicy

Centrum Szkoleń
  • Dodano: 23 kwietnia 2024
  • Ważna do: 07 maja 2024

Opis stanowiska pracy

Firma poszukuje osób do prowadzenia zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Morawica.

Wymagania

Wymagane posiadanie kwalifikacji wychowawcy tj. a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, lub
– na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Podobne oferty

Logopeda

Przedszkole Nasza Babcia
  • Kielce
  • 16 maj 2024