projektpraca.eu

Zapraszamy do projektu SAMOdzielni, skierowanego do Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Heros
  • Dodano: 04 stycznia 2017
  • Ważna do: 15 stycznia 2017

Opis stanowiska pracy

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: *Poradnictwo zawodowe *Kursy zawodowe *Pośrednictwo pracy

Wymagania

Projekt skierowany jest do osób: *posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej, *w wieku aktywności zawodowej, *zameldowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego *nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy, *których obecny stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.
Podobne oferty